Genel Bilgiler

Vizyon
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının temel vizyonu, program geliştirme, öğretim ilke ve yöntemleri, program değerlendirme vb. alanlarda bilimsel nitelikte bilgi üretmek ve eğitimi bilimsel bakış açısıyla irdeleyen, sorgulayan ve her geçen gün etkililiğini artırmaya çalışan bir anlayışla, alanında eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleri sunarak; araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

Misyon
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, hâlihazırda Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan:
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  • Eğitim Yönetimi
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim dalları ile iş birliği içerisinde öğretmen ve öğretim elemanı yetiştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca anabilim dalımız, öğretmen yetiştiren programlarda meslek bilgisi derslerinin yürütülmesine sağladığı katkının yanı sıra, ilerleyen yıllarda yüksek lisans ve doktora programları açarak anabilim dalları bazında da eğitimlerini sürdürme potansiyeli taşımaktadır. Bunun yanı sıra, öğretim elemanlarımız üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde yürütülen mesleki gelişim kursları ve seminerlerde de görev almaktadır.